ARMI

2002 Helsinki, 2. palkinto
Arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun informaatiokeskuksen
yleinen arkkitehtuurikilpailu

Palkintolautakunnan kommentit:
”Ehdotus on mielenkiintoinen ja lupauksia herättävä. Rakennus sekä hyöödyntää että korostaa sijaintiaan kahden koordinaattisuunnan taitekohdassa. Rakennus toimii hyvin ympäristön akselistojen napana. Ehdotuksesta välittyy kilpailuohjelman tavoittelemaa innovatiivisuutta, optimistisuutta sekä rakennuksen toimintojen arkkitehtonista esiin tuomista. Uudisrakennus on huomiota herättävä alistamatta kuitenkaan ympäristön muita rakennuksia. Ulkoarkkitehtuuri hahmottuu horisontaalisen katon sitomaksi, eriväristen ja -materiaalisten kappaleiden sommitelmaksi. Rakennusmassan mataluus ottaa hyvin huomioon ympäristön korkeusmittakaavan. Korkea toimisto-osa muodostaa Stora Enson rakennuksen kanssa porttiaiheen vähäeleisellä tavalla. Rakennuksen pituussuuntainen, kahdessa kerroksessa kulkeva raitti on hyvä kokoava idea. Näyttely- ja galleriatilojen järjestely on hierarkkisesti oikea. Auditorion ulkopuolinen käyttö on hankalaa. Toimistotilojen jakaminen useisiin kerroksiin vaikeuttaa vuorovaikutusta. Ratkaisuperiaatteeltaan rakennus on avoin ja mielenkiintoisen monimuotoinen. Kaupunkikuvassa se on lupauksia herättävän erilainen ja positiivinen poikkeus muihin kilpailijoihin verrattuna. Ehdotus ei kuitenkaan kehittynyt jatkovaiheessa tilallisesti ja toiminnallisesti riittävän uskottavalle tasolle.”