As Oy Oulun Figuuri

2012 Oulu
ASEMAKAAVAN MUUTOSSUUNNITELMA

Suunnittelualue sijaitsee vanhoille ratapiha-alueille rakentuneella Etulyötyn asuinkerrostaloalueella. Hartela-Forum Oy teetti rakentamattomalle, epäviralliselle pysäköintialueelle tontin rakennettavuusselvityksen. Tavoitteena oli asemakaava, joka osoittaa tontin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille tehtiin yhteistyössä asemakaavamuutos asuinkerrostalotontiksi, jonka pohjakerrokseen sijoitettiin päiväkotitiloja. Tontille osoitettava rakennusoikeus ja kerrosluku määräytyivät valittavan maankäyttövaihtoehdon mukaan.