Kauniaisten kaupungintalokortteli

2016
Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Ratkaisu jatkaa ja täydentää Kauniaisten keskustan rakennetta huvilakaupunkina. Uudet rakennukset asettuvat paikoilleen kilpailualueen ympäristön nykyisen rakennuskannan suuntalinjojen rytmittäminä. Ratkaisu hyödyntää paikan topografiaa siten, että Kauniaistentien varrelle ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat kaupungin hallinnon ja liikkeiden tilat. Edellisten päällä ovat asuinkerrostalot. Pääosa autopaikoista on maanalle upotettuna eteläpuolen rinteeseen. Ajo pysäköintihallin järjestetään Laaksokujan kautta. Käynti asuntoihin sekä pelastusreitit ovat ylärinteen puolelta esteettömiä. Kortteli on ns. hybridikortteli, jossa asukkaiden yhteisistä asioista päätetään elävän alueen sisään integroidussa rakenteessa.

Talot sijoittuvat tontille sattumanvaraisen oloisesti muodostaen neljä erikokoista pihatilaa. Gula Villanin asemaa kaupunkikuvassa on korostettu jättämällä sille ja pihapiirin puille tilaa sekä kehystämällä se kahdella asuinrakennuksella. Kansipihoilla on viereisten rakennusten ”jälkien” kaltaiset korotetut oleskelualueet, joille on mahdollista istuttaa alueelle tyypillistä puustoa. Pihoja jäsentävät lisäksi alueen hulevesiä hyödyntävät hyötykasvipuutarhat.

Kilpailualue ja Kauniaistentien pohjoispuoli yhdistetään nykyisen kiertoliittymän kohdalle sijoittuvalla ”shared space” alueella, jossa eri liikkumismuodot risteävät samassa tasossa. Kauniaiselle muodostuu näin julkisten ja yksityisten palveluiden reunustama keskusta. Liikenneympyrän alue toimii hulevesiä keräävänä, vehmaana ”keitaana”. Pimeään aikaan ajoreitit osoitetaan valaistuksella. Pihavalaistus toteutetaan tarkasti kohteisiin suunnatuilla vaijereihin ripustetuilla valaisimilla. Pihan kuvioinnin suunnittelussa on mahdollista käyttää avuksi taiteilijoita, jolloin rakennusten parvekkeilta ja ikkunoista avautuu mielenkiintoisia, alueen identiteettiä vahvistavia näkymiä.

Hallinnon ja liiketilojen asiakaspysäköintiä palvelee Kauniaistentien ja Laaksonkujan kulmauksessa oleva pysäköintialue. Korttelin työntekijöiden ja asukkaiden pysäköinti on sijoitettu maan alle liike- ja hallintotilojen jatkeeksi. Kilpailualueen eteläosan asuintalojen pysäköinti on maantasossa.

Ensimmäinen kerros muodostaa korttelille jalustan, jonka päältä kohoavat neljä – kahdeksan kerroksiset asuinkerrostalot. Keskenään erikokoisten asuintalojen yhteisenä teemana ovat pohjois- ja itäsivun ”kuori” sekä etelä-länsipuolen ”sylimäinen” parvekesivu. Kuorissa käytetään taloittain eri materiaaleja, kuten Corten-terästä, tehdaspalokäsiteltyä panelia, keraamista laattaa, muodostamaan kullekin rakennukselle oma vahva identiteettinsä. Sylipuolten asuntojen oleskelutilat ja parvekkeet avautuvat lämpimiin ilmansuuntiin. Parvekkeet ovat rakenteeltaan ripustettuja ja esim. esivalmistettuja asukkaan toivomalla palamattomalla ”printti” -pinnalla.