Vaihtoehtoja Lammassaareen

2019
tilaaja Oulun Kaupunki

Oulun keskustassa sijaitsevan Lammassaaren viheralueen kehittäminen on ajankohtainen puheenaihe. Oulun kaupunki toivoo aiheesta avointa keskustelua, jonka avauksena toimi alueen elävöittämisen ideointi sosiaalisessa mediassa kesällä 2018. Suosituimmiksi ajatuksiksi nousivat teatteri- ja tanssimahdollisuuksien luominen sekä viheralueen kehittäminen, minkä pohjalta on nyt esitelty kolme suunnitelmaluonnosta; Kuksa, Tango sekä Polku. Sanomalehti Kalevan alkuvuodesta 2019 suunnitelmaluonnoksista järjestämässä nettiäänestyksessä tanssipaviljonki Tango keräsi äänistä 44,7%. Toiselle sijalle ylsi puistonkehityssuunnitelma Polku, pienimmän äänimäärän sai Kuksa, ehdotus teatterista.

Kuksa-teatterin myötä jokisuistoon muodostuisi kolmen teatterin keskittymä, joka voisi vahvistaa Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Kuksan muodon ja toimintojen esikuvana toimi Lontoossa sijaitseva Shakespeare -teatteri, joka alunperin rakennettiin 1500-luvun lopulla. Oulun historiaan tervakaupunkina Kuksa viittaa tervalla käsitellyllä puisella julkisvullaan sekä sijainnillaan – rakennuspaikka toimi aiemmin tervaveneiden laskupaikkana.

Tanssipaviljonki Tango vastaisi tanssinystävien toiveeseen tanssipaikasta korvaten Kuusisaaressa, Hietasaaressa sekä Lammassaaressakin aiemmin sijainneita paviljonkeja. Tango-paviljongin suunnitelma ja tilan toimivuus perustuvat tanssilavojen perinteiseen pyöreämuotoiseen keskitolpalliseen tilaan, jota tanssiparit vastapäivään kiertävät.

Polku-ehdotuksessa Lammassaarta kehitettäisiin kävely-, hiljentymis- ja näköalapaikkoja tarjoavana puistoalueena. Reitin varrella jalankulkukäytävät kiertyisivät ajoittain katoksiksi, jotka mahdollistaisivat infotaulujen käytön sekä vaihtuvien näyttelyiden järjestämisen. Haluttaessa reittiä olisi mahdollista jatkaa esimerkiksi lähisaarten suuntaan.

Lammassaaren kehittäminen yhteisöllisesti jatkaa osaltaa kiinnostavien kohteiden tuontia Oulun keskustaan asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Vaihtoehdoista teatteri ja tanssipaviljonki toteutuisivat yksityisellä rahoituksella, puiston kehittäminen kaupungin määrärahoilla. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteydet Lammassaareen ovat erinomaiset alueen sijaitessa torin ja keskustan kupeessa, myös Kivisydämen pysäköintilaitos on alle kilometrin etäisyydellä.