Kirkko-Albertti

2014-2017 Oulu
Asemakaavan muutossuunnitelma

Selvityksen kohteena oleva ns. Käpälänkulman tontti sijaitsee Oulun kaupungin ydinkeskustassa Kirkkokadun ja Albertinkadun risteyksessä korttelin länsikulmassa. Kirkko-Albertin tontti on yksi Kiistola-korttelin kuudesta tontista.

Tarkoituksena oli purkaa vuonna 1979 suunniteltu liike- ja toimistorakennus sekä korvata se uudella kaksitoistakerroksisella liike- ja asuinrakennuksella. Hanke oli Oulun kaupungin strategian mukainen täydennysrakentamishanke, joka lisää asumista keskusta-alueelle. Uudisrakennuksen 6.-12. kerrosten muodostama osa tulisi näkymään osana Oulun horisontin korkeita rakennuksia. Hankkeen rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti erittäin vaativa, ja rakennuksen ulkoisesta hahmosta tulisi omaleimainen osa keskustan korkeiden rakennusten joukkoon.