Pääskyvuorenrinteen tontinluovutuskilpailu

1. sija 2013–2016, Turku

Turun kaupunki valitsi alkuvuodesta 2016 Pääskyvuorenrinteen asemakaava-alueen tontinluovutuskilpailun voittajaksi Pohjola Rakennus Oy Länsi Suomen & Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy:n suunnitelman ”Passerie”.

Tontinluovutuskilpailu oli suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnattu avoin kilpailu asemakaavaehdotuksen laatimisen pohjaksi ja alueelle sijoittuvien kerrostalotonttien rakennuttajien valitsemiseksi. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia, joiden pohjalta alueen lopullisen asemakaavaehdotuksen laadinta etenee yhteistyönä kaupungin ja kilpailun kautta kumppaneiksi valittujen suunnittelu- ja toteutusryhmien kesken.

Arviointiryhmän kommentit:
”Kilpailun voittanut suunnitelma on innovatiivinen. Sen pohjalta asuntoalueesta rakentuu persoonallinen, omaleimainen ja tunnistettava. Uudenlainen, mielenkiintoinen arkkitehtuuri luo alueelle hyvätunnelmaisen, asumisen uusia mahdollisuuksia toteuttavan kokonaisuuden. Vuorottain sijoitetut piste- ja lamellitalot, katutilaan avautuvien erilaisten pihatilojen sarjat sekä tonteittain vaihtelevat materiaali- ja värivalinnat, antavat yksittäisille rakennuksille ja koko alueelle omaleimaisen identiteetin. Mielenkiintoisena yksityiskohtana ”omakotitalomaisesti” toteutettu kerrostalon ylin kerros. Kerrostalon katolla asunto, jonka pihana kattoterassi.  Mahdollista on myös yhteistilojen sijoittaminen ylimpään kerrokseen, jolloin kaikki asukkaat pääsisivät nauttimaan alueen maisemista.

Asuntojakauma oli kilpailutöistä laajin. Se mahdollistaa monenlaisten perheiden ja asukkaiden asumisen alueella.”