Pääskyvuori

2016  turku
viitesuunnitelma asemakaavamuutosta varten

Alueen yleiskuvaus
Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista on muodostettu rytmiikaltaan erilainen kulkukokemus. Tontit on sovitettu siten, että kokijalle muodostuu
perättäisten, vuorelle avautuvien pihatilojen sarja. Tontit ovat lukumäärältään ja rakennusoikeuksiltaan kaavaluonnoksen mukaisia 2400 kem2. Kokemusta on vahvistettu siten, että katutiloja ei eroteta pihatiloista tasoeroin eikä erimateriaalisin ajoradoin, vaan reitti rakennetaan ns. ”shared space” -periaatteella. Rinne pääsee koko jyhkeydessään ”valumaan” alueen sisälle kaikille yhteisille pihoille. Näin on mahdollista säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa puustoa, joka ulottuu alueen sydämeen saakka. Taloyhtiöiden lähipihat sijaitsevat kansipihoilla ja niissä kasvatetaan siirreltävissä ”astioissa” mm. hyötykasveja.

Hulevedet
Yhteisen pihatilan mielenkiintoa vahvistetaan luomalla sen sisälle alueen yläpuolisen rinteen ja rakennetun alueen hulevesien vaatiman Niskaojan levennyksiä, lampia, säilytettävien puiden lomaan. Näin saadaan kaikille yhteisiä maanpohjaisia ”olohuoneita”. Hulevedet valutetaan näistä altaista Jaaninojan kaupunkipuroon.