Toppila Shore

2008 Oulu
Pohjoismainen kutsukilpailu

Yleisöäänestyksen voittaja.

Ote arvostelupöytäkirjasta:
”Elegantti, korkeatasoinen ja vakuuttava ehdotus, joka uskollisesti tulkitsee ja kehittelee alkuperäisen asemakaavaluonnoksen pääperiaatteita vankalla, persoonallisella ja harkitulla tavalla. Ehdotus perustuu pitkälti asuntomarkkinoilla yleisesti käytettyihin asuntotyyppeihin.

Yksittäisten rakennusten sijainti, suuntaaminen ja massoittelu on harkittua valo, näkymät ja rakenteen ”hengittävyys” huomioiden. Tämä johtaa johdonmukaisen mittakaavaan rakennusten korkeuksien ja volyymien suurista eroista huolimatta.

Suunnitelma on parhaimmillaan rannalta nähtynä; se on pintojen ja volyymien porrastuva ja monimutkainen peli, joka kulminoituu pohjoiskulman dramaattiseen torniin. Porrastetussa massoitteluperiaatteessa on pienten mutta kompaktien keskiaikaisten kaupunkien viitteitä. Samansuuntaisesti ja kompaktisti sijoitettujen rakennusten välistä avautuvat näkymät ovat myös muistumia perinteisistä tiiviistä kaupungeista ja kalastajakylistä, ja ne ovat koko kilpailun parasta kaupunkitilallista antia.

Matalat rakennukset on taidokkaasti juurrutettu rantaviivaan matalien seinämien, terassien ja volyymien viimeistelyn avulla.

Pysäköintijärjestelyjen ratkaisu yhteen tasoon sijoittuvalla pohjakerroksen paikoitushallilla on yksinkertainen ja kokonaisuudessaan perusteltu idea. Se on myös toteuttamiskelpoinen eliminoidessaan monet tämäntyyppisiin ratkaisuihin liittyvistä teknisistä ja taloudellisista ongelmista. Pyrkimys tuoda luonnonvaloa pysäköintitiloihin on kiitettävä. Pihakansi rajoittaa hieman istutusten käyttöä. Puolittain upotetusta pysäköintiratkaisusta johtuva pihakansi tarjoaa pihan asukkaille yksityisyyttä ohikulkijoilta.

Asuinrakennukset ovat ammattitaitoisesti suunniteltuja, mutta tilallisesti ennustettavia, poikkeuksena hyvin ryhmitelty saunatila ja parveke. Koko suunnitelma on esitetty kauniisti ja selkeästi.”