Hirvensalon yhtenäiskoulu

2012 kutsukilpailu, Turku

Turun kaupunki järjesti Hirvensalon Lauttarannan kaupunginosaan rakennettavasta
yhtenäiskoulusta ja päiväkodista kutsukilpailun. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti kutsuttiin kilpailuun yhtenä kuudesta toimistosta.

Ote ehdotuskohtaisesta arvostelusta:
Rakennus käy mielenkiintoista dialogia lännenpuoleisen, nousevan rinteen kanssa ja synnyttää mielenkiintoisen kiilamaisen tilanteen rinteen suuntaan kallistuvine kattoineen. Suunnitelma hyödyntää rinnettä myös toiminnallisesti toisen kerroksen opetustilojen liittyessä saumattomasti ylempään koulupihatasoon. Tässä ehdotuksessa esitetty viherkatto olisi todella näkyvä viides julkisivu. Rei’itetyn katoksen alapuolinen maailma voisi olla parhaimmillaan kiehtova ja elämyksellinen, eri ikäisten lasten kohtauspaikka.