Terwa Tower

YIT Talo Oy, Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy ovat jättäneet suunnitteluvaraushakemuksen Oulun kaupungin omistamalle rakennuspaikalle, joka sijaitsee Oulun kaupunginkirjaston takana korttelissa 38 tontin 5 ja meritorin alueella. Hankeesta on tehty kaupunginhallituksen päätöksellä suunnitteluvaraus toukokuussa 2018.

Terwa Tower on yksi Oulun kaupungin strategian mukaisista kaupunkikehityshankkeista. Oulun kaupunkikuvaa tulee uudistamaan 18 maanpäällistä kerrosta käsittävä, monimuotoinen hybridirakennus, Terwa Tower. Rakennuksen pinta-alan on suunniteltu olevan noin 21 000 kem². Terwa Toweriin sijoittuu hotelli, kokoustilaa, huoneistohotelli-huoneita, näköalaravintola sekä spa-tiloja.

Terwa Tower tuo kaupunkikuvaan urbaania sykettä

Rakennushankkeen tarkoituksena on myös luoda kaupunkiin urbaania sykettä ja elinvoimaa huomioiden kulttuuripääkaupunki 2026 -tavoitteet. Ylimpään kerrokseen suunnitellaan kohtaamispaikkaa, josta on upeat näkymät yli Oulun, suistoon ja merelle. Korkeatasoinen majoitustarjonta lisää Oulun houkuttelevuutta niille pohjoisen eksotiikka hakeville turisteille, jotka vaativat majoitukseltaan korkeaa laatua.

Terwa Tower luo puitteita Oulun matkailun kehittymiselle ja vahvistaa Oulun asemaa yhtenä johtavista kaupunkikeskuksista.

Lisää elävää kaupunkia Ouluun

Vänmannin tekosaaren viimeistely tekee Oulun keskustasta aiempaa eheämmän kohtaamispaikan. Terwa Tower ohjaa kaupunkikulttuurin ystävät kauppatorin alueelle. Tornihotelli tukee suistokaupungin kehittymistä, monipuolistaa alueen palveluita ja mahdollistaa alueen ympärivuotisen vireyden.  Saaren reunojen rakentaminen valmiiksi aurinkorannoiksi, Skybar ja tornihotellin ensimmäinen kerros tuovat kukin tahollaan uusia olohuoneita oululaisille. Terwa Tower tuo kiintopisteenä lisää ihmisiä Vänmanninsaaren arvokkaiden kulttuuripalveluiden äärelle.

Terwa Towerin rakentaminen on mahdollista, jos Oulun kaupunki päättää hyväksyä rakentamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen. Jos asemakaavamuutos hyväksytään, Terwa Tower rakennetaan sellaisena, kuin kaupungin luottamushenkilöt ja kaupunkilaiset ovat päättäneet. Huhtikuussa 2022 Terwa Tower -hanketta käsitellään Oulun yhdyskuntalautakunnassa. Lautakunnalle esitetään neljä erilaista vaihtoehtoa hankkeen toteuttamiseksi. Kustakin vaihtoehdosta on tehty laajat ja huolelliset selvitykset.

Vänmanninsaari valmiiksi

Arkkitehdit Marjatta ja Martti Jaatinen voittivat 1962 julkistetun Oulun kaupungin hallinto- ja kulttuurikeskuksen yleisen suunnittelukilpailun teoksellaan ”Saari.” Heidän suunnittelemansa teatterirakennus valmistui 1972 ja sen pariksi kirjastotalo 1982. Alkuperäinen kilpailusuunnitelma pitää sisällään myös 22-kerroksisen virastotalon, jota ei kuitenkaan toteutettu. Vänmanninsaaren kehitys kuitenkin jatkui. Se erotettiin aidosti saareksi 1990-luvulla osana Meritullin alueen arkkitehtikilpailun tuomia muutoksia ja samassa yhteydessä Vänmanninsaari yhdistettiin Pikisaareen kevyen liikenteen sillalla. Vuosina 2010–2011 rakennusliike Skanska ja hotelliketju Hilton tavoittelivat tornihotellin rakentamista suunnitteluvarauksella, kuten nykyisetkin hakijakumppanit. Tuolloin osapuolten hanke kariutui keskinäisiin sopimusasioihin ennen sen etenemistä asemakaavan muutoskäsittelyyn. YIT Talonrakennus Oy, Terwa Management Oy ja Terwa Kiinteistökehitys Oy hakivat kohteeseen suunnitteluvarausta vuonna 2018.

Valmisteluvaiheessa, huhtikuussa 2022 esiteltävät asemakaavamuutoksen vaihtoehdot mahdollistavat kaupungin luottamushenkilöiden päätöksenteon ja kaupunkilaisten osallistumisen Vänmanninsaaren, ja koko suistokaupungin kehittämiseksi.

Suistokeskustan elinvoima jakautuu koko kaupunkiin

Terwa Tower ei ole ainoastaan sen hankekumppaneiden idea. Se yhdistää arkkitehtipari Jaatisten ajan asemakaavan Oulun kaupungin strategiaan ja keskustavisioon 2020-luvulla. Jos tornitalo oli 1960-luvulla utopiaa, nyt elävät kaupungit kasvavat ylöspäin. Oulu on päättänyt kasvaa.

Vänmanninsaaren kehittäminen tukee laajasti Oulun kaupungin tavoitteiden täyttämistä. Se luo mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle koko suistokaupungin alueelle ja siten tuo elinvoimaa koko kaupunkiin.

Oulun hotellien varausaste on yksi Suomen korkeimpia ja majoituskapasiteetin loppuminen vaikeuttaa jo nyt tapahtumien järjestämistä. Yksistään kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 tarvitsee lisää majoitustilaa, mutta kyse ei ole vain vuodesta, vaan tulevaisuudesta: haluamme mahdollistaa Ouluun ihastumisen kaikille matkailijoille – ennen kaikkea oululaisille itselleen.

Terwa Towerin rakentamisen mahdollistava hakemus asemakaavan muutokseksi on kaupungin normaalissa päätöksentekoprosessissa. Vuonna 2018 tehdyn suunnitteluvarauksen jälkeinen aika on täyttynyt laajoista ja huolellisista selvityksistä. Ne ulottuvat maaperästä valoon ja tuulesta liikennevirtoihin. Esimerkiksi valon ja varjon liikkeet esitellään kaavavaihtoehtojen yhteydessä.

Hankkeessa on mukana merkittävä hotellioperaattori ja työtä tehdään jatkuvassa, arvostavassa yhteistyössä kaupungin kanssa. Eri alojen toimijoiden ja kaupunkilaisten tärkeimmät tilaisuudet vaikuttaa löytyvät asemakaavaprosessista, sillä virallinen ja avoin päätöksenteko määrittää koko hankkeen reunaehdot.

Asemakaavaprosessi antaa Terwa Towerille raamit, joiden ohessa jo suunnitteluvaiheessa on useita mahdollisuuksia edistää koko alueen kulttuuri- ja palvelutarjontaa.

Mitä Terwa Tower -hanke tuo oululaisille?
  • Vänmannin tekosaari rakennetaan viihtyisäksi oleskelualueeksi. Saareen toteutetaan rakennettua rantaympäristöä, jossa on miellyttävä viettää aurinkoisia kevät- ja kesäpäiviä.
  • Vänmanninsaareen haaveillaan sijoittuvan oululaisia palvelevia toimintoja. Kesäisin saaressa voisi toimia esim. kanootteja ja SUP-lautoja vuokraava yritys sekä merenrantaterassiravintola, jonka rantatuoleilla voisi nauttia virvokkeita ihaillen suistomaisemaa.
  • Talvikausiksi saareen olisi upeaa toteuttaa talviuintipaikka, joka palvelisi sekä oululaisia että matkailijoita.
  • Hotellin tasokas ruokaravintola, jonka ympärivuotisena muuttuvana taideteoksena toimii upea suistonäkymä ja skybar upeine näkymineen palvelevat sekä oululaisia että matkailijoita. Skybariin on upeaa tuoda vieraat näkemään Oulu ylhäältä päin.
  • Hotellin aulatiloissa ja/tai skybarissa oululaiset taiteilijat voivat esitellä töitään
  • Terwa Towerissa majoittuvat matkailijat tuovat euroja Ouluun.

Terwa Towerin suunnittelussa on tarkasteltu rakennusten sijaintivaihdot erityisellä tarkkuudella. Tarkasteluissa on otettu huomioon kaupunkikuvalliset seikat, on huomioitu suhde ympäristöön ja liikenteelliset näkökohdat sekä se, miten rakennus/rakennukset varjostavat. Terwa Tower varjostaa lähinnä itseään ja kirjaston seinää. Esimerkiksi toria Terwa Tower ei varjosta. Terwa Tower muuttaa kaupunkinäkymää eniten Pikisaaresta katsottuna.

Terwa Tower -hanke tuo paljon hyvää Ouluun. Hotelliin ja huoneistohotelliin majoittuvat matkailijat käyttävät Oulun palveluita ja jättävät euroja Ouluun. Niin matkailijat kuin kaupunkilaiset voivat nauttia hotellin ruokaravintolasta ja skybarista.

Terwa Tower -hankkeen myötä Vänmanninsaareen toteutetaan rakennettua rantaympäristöä, jossa on miellyttävä viettää aurinkoisia kevät- ja kesäpäiviä. Toteuttajien haaveena on, että kun Vänmanninsaari rakentuu loppuun, sijoittuu sinne erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vänmanninsaaressa voisi toimia muun muassa SUP-lautoja ja kanootteja vuokraava yritys ja merenrantaterassiravintola, jonka rantatuoleilla voisi nauttia virvokkeita. Talviaikaan Vänmanninsaari voisi mahdollisesti toimia talviuintipaikkana.

Maankäyttövaihtoehdot

Oulun kaupunginhallitus myönsi YIT Talo Oy:lle, Terwa Kiinteistökehitys Oy:lle ja Terwa Management Oy:lle 7.5.2018 suunnitteluvarauksen I (Pokkisen) kaupunginosan kortteliin 38 tontille 5 ja Meritorin alueelle yhdyskuntalautakunnan 24.4.2018 esityksen mukaisesti. Asemakaavan muutos käynnistettiin suunnitteluvarauksen saajien hakemuksesta yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 8.6.2021 § 324. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle hotellin, hotellin toimintaan liittyvien kokoustilojen, majoituskäyttöön tarkoitettujen huoneistojen ja toimistotilojen rakentaminen.

Hotellin, hotellin toimintaan liittyvien kokoustilojen, majoituskäyttöön tarkoitettujen huoneistojen ja toimistotilojen rakentamiseksi on laadittu useita erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtotarkasteluissa on tutkittu Vänmanninsaaren muotoa, laajuutta ja rakennusten sijoittumista. Kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä Vänmanninsaaren rakennettavuus ja toteutettavuus ovat johtaneet siihen, että kaikissa jatkoon valituissa vaihtoehdoissa Vänmanninsaaren muoto noudattaa olemassa olevaa suorakaiteen muotoa pääsääntöisesti nykyisen tonttijaon mukaisesti. Vänmanninsaaren reuna-alueet suunnitellaan ja rakennetaan kaikissa vaihtoehdoissa julkisiksi oleskelualueiksi ja mahdollisesti veneilytarpeita palveleviksi laiturialueiksi.

Vaihtoehdoissa on tutkittu täydennysrakentamisen määrää, rakennusten laajuuksia, kerroskorkeuksia ja sijoittelua suhteessa kaupunkirakenteeseen, olemassa oleviin rakennuksiin ja julkisiin ulkotiloihin.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen valmistelun Terwa Towerista ja asettanut kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 14.4.2022.

https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Nayta_Liite.asp?ID=12773&Liite=Maank%E4ytt%F6vaihtoehtojen%20vertailu%2014.4.2022.pdf

Kaavamuutoksen valmisteluaineiston video on nähtävillä Oulun kaupungin YouTube-kanavalla:

Lisää Terwa Tower -hankkeesta voi lukea osoitteesta: https://terwakiinteistokehitys.fi/terwa-tower/

Toteuttajakonsortio:

Rakentaja YIT Talo Oy (entinen Lemminkäinen Talo Oy), Marko Palonen
Kiinteistökehittäjä Terwa Kiinteistökehitys Oy, Raimo Pahkala
Investori Terwa Management Oy / Terwarahasto, Hannu Tarkkonen
Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy, Ari Järvinen

Aiempia alustavia havainnekuvia hankkeesta