Terwa Tower

YIT Talo Oy, Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy jättivät vuonna 2018 suunnitteluvaraushakemuksen Oulun kaupungin omistamalle rakennuspaikalle, joka sijaitsee Oulun kaupunginkirjaston takana korttelissa 38 tontin 5 ja Meritorin alueella. Asemakaavan muutos käynnistettiin suunnitteluvarauksen saajien hakemuksesta yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 8.6.2021 § 324. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle hotellin, hotellin toimintaan liittyvien kokoustilojen, majoituskäyttöön tarkoitettujen huoneistojen ja toimistotilojen rakentaminen.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen valmistelun Terwa Towerista ja asetti kaavamuutoksen ensimmäisen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 14.4.2022, joka sisälsi neljä maankäyttövaihtoehtoa. Valmisteluaineisto 1 sekä Terwa Tower herkkyytarkastelujen (30.1.2023, Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy) pohjalta on laadittu asemakaavanmuutosluonnos valmisteluaineisto 2, joka on nähtävillä 4.7.-31.8.2023.

Terwa Tower -hanke sisältää Solo Sokos Hotellin ravintoloineen, City Suites -huoneistohotellin ja toimistotilaa. Hankkeen myötä Oulun jokisuisto saa arvoistaan rakennettua rantaympäristöä. Vänmannin tekosaari rakentuu loppuun ja saaresta tulee oululaisille viihtyisä olohuone. Suunnittelun lähtökohtana on ollut arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa Oulun kaupungin suistokaupunkivisio, Oulun kaupunkistrategia 2030 ja Keskustavisio 2040. Terwa Tower tukee kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta. YIT on mukana kehittämässä Terwa Tower -hankekokonaisuutta.

Toteuttajakonsortio:

Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy, Raimo Pahkala, toimitusjohtaja
Osuuskauppa Arina, Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, erikoistavarakauppa sekä ABC-liikennekauppa
YIT Suomi Oy, Marko Palonen, aluejohtaja
Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy, Ari Järvinen

Terwa Tower tuo kaupunkikuvaan urbaania sykettä

Rakennushankkeen tarkoituksena on myös luoda kaupunkiin urbaania sykettä ja elinvoimaa huomioiden kulttuuripääkaupunki 2026 -tavoitteet. Ylimpään kerrokseen suunnitellaan kohtaamispaikkaa, josta on upeat näkymät yli Oulun, suistoon ja merelle. Korkeatasoinen majoitustarjonta lisää Oulun houkuttelevuutta niille pohjoisen eksotiikka hakeville turisteille, jotka vaativat majoitukseltaan korkeaa laatua. Terwa Tower luo puitteita Oulun matkailun kehittymiselle ja vahvistaa Oulun asemaa yhtenä johtavista kaupunkikeskuksista.

Lisää elävää kaupunkia Ouluun

Vänmannin tekosaaren viimeistely tekee Oulun keskustasta aiempaa eheämmän kohtaamispaikan. Terwa Tower ohjaa kaupunkikulttuurin ystävät kauppatorin alueelle. Tornihotelli tukee suistokaupungin kehittymistä, monipuolistaa alueen palveluita ja mahdollistaa alueen ympärivuotisen vireyden.  Saaren reunojen rakentaminen julkiseksi kaupunkitilaksi, näköalaravintola ja tornihotellin sekä huoneistohotellin ensimmäinen kerros tuovat kukin tahollaan uusia olohuoneita oululaisille. Terwa Tower tuo kiintopisteenä lisää ihmisiä Vänmanninsaaren arvokkaiden kulttuuripalveluiden äärelle.

Vänmanninsaari valmiiksi

Arkkitehdit Marjatta ja Martti Jaatinen voittivat 1962 julkistetun Oulun kaupungin hallinto- ja kulttuurikeskuksen yleisen suunnittelukilpailun teoksellaan ”Saari.” Heidän suunnittelemansa teatterirakennus valmistui 1972 ja sen pariksi kirjastotalo 1982. Alkuperäinen kilpailusuunnitelma pitää sisällään myös 22-kerroksisen virastotalon, jota ei kuitenkaan toteutettu. Vänmanninsaaren kehitys kuitenkin jatkui. Se erotettiin aidosti saareksi 1990-luvulla osana Meritullin alueen arkkitehtikilpailun tuomia muutoksia ja samassa yhteydessä Vänmanninsaari yhdistettiin Pikisaareen kevyen liikenteen sillalla. Vuosina 2010–2011 rakennusliike Skanska ja hotelliketju Hilton tavoittelivat tornihotellin rakentamista suunnitteluvarauksella, kuten nykyisetkin hakijakumppanit. Tuolloin osapuolten hanke kariutui keskinäisiin sopimusasioihin ennen sen etenemistä asemakaavan muutoskäsittelyyn. YIT Talonrakennus Oy, Terwa Management Oy ja Terwa Kiinteistökehitys Oy hakivat kohteeseen suunnitteluvarausta vuonna 2018.

Mitä Terwa Tower -hanke tuo oululaisille?

Terwa Tower -hanke tuo paljon hyvää Ouluun. Hotelliin ja huoneistohotelliin majoittuvat matkailijat käyttävät Oulun palveluita ja jättävät euroja Ouluun. Niin matkailijat kuin kaupunkilaiset voivat nauttia hotellin ruokaravintolasta ja skybarista.

Terwa Tower -hankkeen myötä Vänmanninsaareen toteutetaan rakennettua rantaympäristöä, jossa on miellyttävä viettää aurinkoisia kevät- ja kesäpäiviä. Toteuttajien haaveena on, että kun Vänmanninsaari rakentuu loppuun, sijoittuu sinne erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vänmanninsaaressa voisi toimia muun muassa SUP-lautoja ja kanootteja vuokraava yritys ja merenrantaterassiravintola, jonka rantatuoleilla voisi nauttia virvokkeita. Talviaikaan Vänmanninsaari voisi mahdollisesti toimia talviuintipaikkana.

Maankäyttövaihtoehdot / valmisteluaineisto 2

Hotellin, hotellin toimintaan liittyvien kokoustilojen, majoituskäyttöön tarkoitettujen huoneistojen ja toimistotilojen rakentamiseksi on laadittu useita erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtotarkasteluissa on tutkittu Vänmanninsaaren muotoa, laajuutta ja rakennusten sijoittumista. Kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä Vänmanninsaaren rakennettavuus ja toteutettavuus ovat johtaneet siihen, että kaikissa jatkoon valituissa vaihtoehdoissa Vänmanninsaaren muoto noudattaa olemassa olevaa suorakaiteen muotoa pääsääntöisesti nykyisen tonttijaon mukaisesti. Vänmanninsaaren reuna-alueet suunnitellaan ja rakennetaan kaikissa vaihtoehdoissa julkisiksi oleskelualueiksi ja mahdollisesti veneilytarpeita palveleviksi laiturialueiksi.

Vaihtoehdoissa on tutkittu täydennysrakentamisen määrää, rakennusten laajuuksia, kerroskorkeuksia ja sijoittelua suhteessa kaupunkirakenteeseen, olemassa oleviin rakennuksiin ja julkisiin ulkotiloihin.

https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Nayta_Liite.asp?ID=12773&Liite=Maank%E4ytt%F6vaihtoehtojen%20vertailu%2014.4.2022.pdf

Kaavamuutoksen valmisteluaineiston video on nähtävillä Oulun kaupungin YouTube-kanavalla:

Lisää Terwa Tower -hankkeesta voi lukea osoitteesta: https://terwakiinteistokehitys.fi/terwa-tower/

Havainnekuvia hankkeesta vuodelta 2018