Terwa Tower

YIT Talo Oy, Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy jättivät vuonna 2018 suunnitteluvaraushakemuksen Oulun kaupungin omistamalle rakennuspaikalle, joka sijaitsee Oulun kaupunginkirjaston takana korttelissa 38 tontin 5 ja Meritorin alueella. Asemakaavan muutos käynnistettiin suunnitteluvarauksen saajien hakemuksesta yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 8.6.2021 § 324. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle hotellin, hotellin toimintaan liittyvien kokoustilojen, majoituskäyttöön tarkoitettujen huoneistojen ja toimistotilojen rakentaminen.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen valmistelun Terwa Towerista ja asetti kaavamuutoksen ensimmäisen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 14.4.2022, joka sisälsi neljä maankäyttövaihtoehtoa. Valmisteluaineisto 1 sekä Terwa Tower herkkyystarkastelujen (30.1.2023, Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy) pohjalta laadittiin asemakaavanmuutosluonnos valmisteluaineisto 2, joka oli nähtävillä 4.7.-31.8.2023.

Terwa Tower -hankkeen toteuttajat, Terwa Kiinteistökehitys Oy, YIT Suomi Oy ja Osuuskauppa Arina
sekä Oulun kaupunki järjestivät 14.8.-8.9.2023 pienimuotoisen julkisivujen suunnittelukilpailun, jossa tehtävänä oli laatia julkisivut tornihotellille ja huoneistohotellille. Tuomaristo päätyi siihen, ettei kilpailussa ole voittanutta ehdotusta, mutta ehdotus ”Saari” tarjosi hotellin torniosan sekä ehdotus ”Leevartti” huoneistohotellin ja hotellin jalustaosan kannalta selkeimmät perusideat jatkotyöhön. Asemakaavan muutokseen liittyviä hotellin viitesuunnitelmia on kehitetty julkisivukilpailun tulosten pohjalta Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy:n ja Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n yhteistyönä.

Marraskuussa 2023 Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy ovat päättivät luopua City Suites -huoneistohotellin ja toimistotilojen toteuttamisesta Vänmanninsaareen asemakaavamuutosprosessissa saadun palautteen perusteella, jotta asemakaavamuutos etenisi jouhevasti. Rakentamisen volyymi Vänmanninsaaressa vähenee merkittävästi, ja Meritori jää avoimeksi tilaksi kaupunkilaisten käyttöön. Kaavamuutoksen voimaantullessa Meritorille on mahdollista toteuttaa toria palveleva rakennus (150 kem²).

Solo Sokos -hotelli:
Hotellirakennus on kaksiosainen; siihen kuuluu 20-kerroksinen hotellitorni ja yksikerroksinen
jalustaosa, jossa on suistomaisemaan avautuva ravintola ja hotellin huoltotilat. Hotelli käsittää 246
hotellihuonetta, ylimmän kerroksen näköalaravintolan sekä vuokrattavia kokous- ja juhlatiloja.
Torniosan maantasossa sijaitsee myös kaupunkilaisille käytettävissä olevat saunatilat uima- ja
oleskelulaitureineen. Ravintolan ja rannan väliin muodostuu portaittain laskevaa, kaikille avointa
ulko-oleskelutilaa. Viereisen kaupunginkirjaston näkymät hotellin jalustaosan ylitse suistoon
säilyvät osittain vapaina sen kolmannesta ja neljännestä kerroksesta katseltuina. Jalustaosan
vesikatto toteutetaan kasvikatto- ja terassipinta-alueena. Hotellin identiteetti ammentaa paikan
merellisyydestä ja Vänmanninsaaren hengen mukaisesti inspiroituu oululaisista tarinoista ja
legendoista.

Toteuttajakonsortio:

Terwa Kiinteistökehitys Oy, Raimo Pahkala, toimitusjohtaja
Osuuskauppa Arina, Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, erikoistavarakauppa sekä ABC-liikennekauppa
YIT Suomi Oy, Marko Palonen, aluejohtaja
Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy, pääsuunnittelu, Ari Järvinen
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, hotellitornin julkisivusuunnittelu