Townhouse

tilaaja Oulun kaupunki, 2019

Oulun kaupungille tehty selvitys Townhouse -rakennustyypin erilaisista mahdollisuuksista.

Townhouse 1 rajautuu aivan rantaviivaan kiinni ottaen laiturirakenteet käyttöön osana oleskelua. Kattomuoto antaa asukkaille yksityisyyttä ja toimii tilanjakajana. Suuret lasipinnat ja kattoterassit tuovat asumiseen tilantuntua, vaikka massan runkosyvyys on maltillinen.

Townhouse 2 taas puolestaan jättää tilaa julkisen kevyenliikenteenreitille rantaviivan puolelle ja rakennusten kattorakenne erottaa asukkaiden yksityistä oleskelutilaa. Kattorakenne verhoaa alleen myös autopaikoituksen, mutta runkosyvyydeltään massiivisempi rakenne ja katon muoto mahdollistavat mielenkiintoisen ja elävän aukotuksen.