As. Oy Oulun Villa Isla

LUONNOSSUUNNITELMA OULUN ASUNTOMESSUT 2025
RAKENNUTTAJA AURA RAKENNUS, 1800 kem²

Kohteessa on kolme kolmikerroksista townhouse-asuinrakennusta. 88,5 m² – 144,5 m² kokoisia asuntoja on yhteensä 15 kpl. Asunnoista avautuvat näkymät Hartaanselälle ja terassipihoja suojaa vaihtelevasti aukotettu CLT-kuorirakenne.


Townhouselle tyypilliset omat vertikaaliset yksiköt erottuvat toisistaan vaihtelevin värein ja laudoituksin muodostaen näin kukin oman asuntokokonaisuutensa. Kohteessa on huomioitu alueen tavoitteet täyttämällä vaaditut yleisohjeet ja kaavamääräykset pienin poikkeuksin. Harkittu, alueen rakentamistapaohjeen mukainen väri- ja materiaalimaailma sekä muotokieltä rikastuttavat kattolyhdyt ja piippuaiheet korostavat alueen identiteettiä ja kaupunkikuvallista yhtenäisyyttä.


Kasvillisuus on huomioitu rakennuskokonaisuudessa monipuolisesti – suuret aukotukset julkisivuissa mahdollistavat personoidut terassilasitukset, varjostusta luovat mahdollisuudet pergola- tai vaijerirakenteisiin, joihin kasvillisuutta saadaan rakennuksen ympärille laajoiksi ilmaviksi viherpinnoiksi. Terassipihan asukas voi halutessaan lasittaa myös huonemaiseksi vehreäksi pihatilaksi. Terassipihat varustetaan istutusaltailla. Korttelin yhteispihan istutukset ovat monilajisia, pihalla on mahdollisuus viljelyyn ja yhteiskäyttöisessä korttelitilassa on viherkatto.


Hiilineutraaliutta edistää yksinkertainen, puurakenteen ja vähähiilisestä betonista toteutettavan rakenteen yhdistelmä. Hybridirakenne mahdollistaa townhouse-asunnoille ominaisen kapean runkomitan. Energiatehokkuutta lisäävät katoille asennettavat aurinkopaneelijärjestelmät. Kosteus-, tuuli- ja lämpörasituksen muutokset huomioidaan rakenteiden ja liittymädetaljien suunnittelussa. Kohteessa sitoudutaan RTS-ympäristöluokituksen käyttöön.


Korttelin 40 pysäköintitalon toteutuksen viivästyksestä johtuen kohde toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa talot B ja C sekä väliaikainen pysäköintialue tontin 5 eteläosaan.

Ajankohtaista:

Ennakkomarkkinoinnissa kohde ei valitettavasti saanut riittävästi varauksia, vaikka herättikin runsaasti kiinnostusta, joten hanke ei toteudu Oulun asuntomessuille 2025.