Terwa Tower  Oulun uudeksi maamerkiksi

YIT Talo Oy, Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy ovat jättäneet suunnitteluvaraushakemuksen Oulun kaupungin omistamalle rakennuspaikalle, joka sijaitsee Oulun kaupunginkirjaston takana korttelissa 38 tontin 5 ja meritorin alueella.

Terwa Tower on yksi Oulun kaupungin strategian mukaisista kaupunkikehityshankkeista. Oulun kaupunkikuvaa tulee uudistamaan 80 metriä korkea, 22 maanpäällistä kerrosta käsittävä, monimuotoinen hybridirakennus, Terwa Tower. Rakennuksen pinta-alan on suunniteltu olevan noin 24 000 kem². Terwa Toweriin sijoittuu kokoustilaa, hotelli CitySuites-huoneistoja, näköalaravintola sekä spa-tiloja merivesialtaineen.

Terwa Tower tuo kaupunkikuvaan urbaania sykettä kunnioittaen historiaa

Terwa Tower täydentää Oulun torinrannan monumentaalikeskuksen vuoden 1962  kilpailuehdotuksen ”Saari” mukaan (Marjatta ja Martti Jaatinen). Arkkitehtuuri viestittää rakennuksen ainutlaatuisuutta ja omaleimaisuutta. Terwa Towerin aulasta merivesialtaille taittuva katto myötäilee torialueen aittojen ja Pikisaaren rakennusten muotokieltä. Rakennus vahvistaa koko monumentaalikeskuksen sekä varsinkin Meritorin identiteettiä.

Rakennushankkeen tarkoituksena on myös luoda kaupunkiin urbaania sykettä ja elinvoimaa huomioiden kulttuuripääkaupunki 2026 -tavoitteet. Ylimpään kerrokseen suunnitellaan kohtaamispaikkaa, josta on upeat näkymät yli Oulun, suistoon ja merelle. Terwa Toweriin sijoittuvaan hotelliin suunnittellaan tulevan 200 huonetta ja yhteensä noin 100 yksityisomisteista CitySuites-majoitusta. Korkeatasoinen majoitustarjonta lisää Oulun houkuttelevuutta niille pohjoisen eksotiikka hakeville turisteille, jotka vaativat majoitukseltaan korkeaa laatua.

Majoitustilojen lisäksi Terwa Toweriin suunnitellaan kokouskeskusta, josta löytyy kokoustilat ja luentosali sekä nykyaikaisiin tarpeisiin vastaavaa toimistotilaa. Kokouskeskuksen tiloista on upeat näkymät suistoon. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja yhdistettävyyteen.

Terwa Tower luo puitteita Oulun matkailun kehittymiselle ja vahvistaa Oulun asemaa yhtenä johtavista kaupunkikeskuksista.

Ladattava materiaali

Toteuttajakonsortio:

Rakentaja YIT Talo Oy (entinen Lemminkäinen Talo Oy), Marko Palonen
Kiinteistökehittäjä Terwa Kiinteistökehitys Oy, Raimo Pahkala
Investori Terwa Management Oy / Terwarahasto, Hannu Tarkkonen
Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy, Ari Järvinen