Terwa Towerin kaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtävillä

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen valmistelun Terwa Towerista ja asettanut kaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville. Hankkeesta on esillä 4 vaihtoehtoa rakennusten massoittelusta ja sijoituksesta Vänmanninsaareen.

Hotellin, hotellin toimintaan liittyvien kokoustilojen, majoituskäyttöön tarkoitettujen huoneistojen ja toimistotilojen rakentamiseksi on laadittu useita erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtotarkasteluissa on tutkittu Vänmanninsaaren muotoa, laajuutta ja rakennusten sijoittumista. Kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä Vänmanninsaaren rakennettavuus ja toteutettavuus ovat johtaneet siihen, että kaikissa jatkoon valituissa vaihtoehdoissa Vänmanninsaaren muoto noudattaa olemassa olevaa suorakaiteen muotoa pääsääntöisesti nykyisen tonttijaon mukaisesti. Vänmanninsaaren reuna-alueet suunnitellaan ja rakennetaan kaikissa vaihtoehdoissa julkisiksi oleskelualueiksi ja mahdollisesti veneilytarpeita palveleviksi laiturialueiksi.
Vaihtoehdoissa on tutkittu täydennysrakentamisen määrää, rakennusten laajuuksia, kerroskorkeuksia ja sijoittelua suhteessa kaupunkirakenteeseen, olemassa oleviin rakennuksiin ja julkisiin ulkotiloihin.

Kaikkien vaihtoehtojen valmisteluaineisto on nähtävillä Oulun kaupungin sivuilla:

https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Nayta_Liite.asp?ID=12773&Liite=Maank%E4ytt%F6vaihtoehtojen%20vertailu%2014.4.2022.pdf

Kaavamuutoksen valmisteluaineiston video on nähtävillä Oulun kaupungin YouTube-kanavalla: